[1]
Phạm, T.B.K. và c.s. 2023. CHẤT LƯỢNG CUỘC SỐNG NGHỀ NGHIỆP VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở NHÂN LỰC Y TẾ LÀM VIỆC TẠI BỆNH VIỆN DÃ CHIẾN SỐ 1 CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 266–272. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.592.