[1]
Nguyễn , N.T.D. và c.s. 2023. ĐẶC ĐIỂM CHỈ SỐ HỒNG CẦU VÀ ĐIỆN DI HEMOGLOBIN BỆNH ALPHA-THALASSEMIA THỂ NHẸ VÀ BỆNH HEMOGLOBIN H. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 314–320. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.587.