[1]
Đào, Q.T. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ HÌNH ẢNH CỘNG HƯỞNG TỪ Ở BỆNH NHÂN THOÁI HÓA CỘT SỐNG CỔ CÓ CHÈN ÉP THẦN KINH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2020 – 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 43–50. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.583.