[1]
Phạm, T.V. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN VIÊM XOANG MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 38–43. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.582.