[1]
Phạm, T.V., Nguyễn, V. Đằng, Phạm, T.T., Phù, T.N., Nguyễn, T.X.M. và Nguyễn, T.T.T. 2023. NGHIÊN CỨU GIÁ TRỊ CỦA CHỤP CẮT LỚP VI TÍNH TRONG CHẨN ĐOÁN NGUYÊN NHÂN VIÊM XOANG MẠN TÍNH TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN TAI MŨI HỌNG CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 38-43. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.582.