[1]
Lê, T.H. và c.s. 2023. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ Y TẾ VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA PHỤ NỮ TỪ 18-49 TUỔI TẠI HUYỆN PHONG ĐIỀN, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2019. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 22–29. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.580.