[1]
Dương, M.L. và Khấu, T.N.G. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ XỬ TRÍ THAI KỲ CHUYỂN DẠ KÉO DÀI TẠI BỆNH VIỆN SẢN NHI TWG LONG AN NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 15–21. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.579.