[1]
Trần, T.T.T. và c.s. 2023. ĐẶC ĐIỂM GIẢI PHẪU TÁM LOÀI TRONG CHI IPOMOEA L. HỌ KHOAI LANG (CONVOLVULACEAE) Ở VIỆT NAM. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 1–7. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.577.