[1]
Lương , Đ.L. và c.s. 2023. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG, MỨC ĐỘ BỆNH VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ THAI PHỤ MẮC COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 307–314. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.574.