[1]
Lý, N.T. và c.s. 2023. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ KẾT CỤC ĐIỀU TRỊ CỦA 531 BỆNH NHÂN COVID-19 TRONG 4 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH SÓC TRĂNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 226–232. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.569.