[1]
Nguyễn, T.T.Q. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU ĐẶC ĐIỂM NGÔN NGỮ CỦA TRẺ RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 219–225. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.567.