[1]
Lâm, T. Đoan, Lê, D.H.D., Lê, .T.T.X., Trần, Q.B., Ngô, V.T.A. và Võ, Q.H. 2023. CÁC YẾU TỐ DỰ ĐOÁN THÁO LỒNG BẰNG HƠI THẤT BẠI TRONG LỒNG RUỘT Ở TRẺ EM TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 76-83. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.560.