[1]
Đinh, T.T.V. và c.s. 2023. ĐÁNH GIÁ HOẠT TÍNH KHÁNG KHUẨN VÀ KHÁNG NẤM CỦA CHẾ PHẨM GEL CHỨA CLOTRIMAZOL VÀ TINH DẦU HƯƠNG NHU TRẮNG. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 69 (tháng 12 2023), 1–7. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i69.545.