[1]
Lê, T.M.N. và c.s. 2023. XÂY DỰNG VÀ CHUẨN HÓA THANG ĐO BỘ CÂU HỎI KHẢO SÁT KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ VÀ Ý ĐỊNH CỦA NGƯỜI DÂN VỀ SỬ DỤNG KHÁNG SINH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 113–120. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.529.