[1]
Võ, N.T.Đ. và c.s. 2023. KHẢO SÁT KIẾN THỨC – THÁI ĐỘ VỀ RỬA TAY CỦA SINH VIÊN NGÀNH Y KHOA NĂM THỨ BA HỆ CHÍNH QUY CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 286–292. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.527.