[1]
Huỳnh, L.T.T. và c.s. 2023. GIÁ TRỊ TIÊN ĐOÁN CÁC BIẾN CỐ TIM MẠCH CỦA NỒNG ĐỘ ACID URIC MÁU TRÊN BỆNH NHÂN SUY TIM MẠN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 61 (tháng 7 2023), 240–245. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i61.525.