[1]
Nguyễn , V.T., Vũ , S.T., Trần , .T.T., Đoàn , H.N., Nguyễn , T.T., Lê , M.H., John , S. và Nguyễn , V.T. 2023. MỐI LIÊN QUAN GIỮA TUÂN THỦ SỬ DỤNG THUỐC THUỐC VÀ TRẦM CẢM Ở NGƯỜI BỆNH TĂNG HUYẾT ÁP TẠI KHOA NỘI LÃO, BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 56 (tháng 1 2023), 159-165. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.520.