[1]
Hà , T.K., Nguyễn , D.L., Nguyễn , H.T., Lê , T.T.V., Nguyễn , N.T.P., Võ , L.T.P., Chương , C.P., Nguyễn, .Q.H., Nguyễn , T.T. và Phạm , V.N. 2023. KẾT QUẢ BƯỚC ĐẦU PHẪU THUẬT BƠM XI MĂNG SINH HỌC ĐIỀU TRỊ LÚN ĐỐT SỐNG DO LOÃNG XƯƠNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 56 (tháng 1 2023), 145-150. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.518.