[1]
Phạm , V.Đ. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ NẤM DA DERMATOPHYTES BẰNG ITRACONAZOLE UỐNG KẾT HỢP KETOCONAZOLE BÔI TẠI CHỖ TẠI BỆNH VIỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ VÀ BỆNH VIỆN DA LIỄU THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 56 (tháng 1 2023), 137–144. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.517.