[1]
Hồ , T.N.T. và Huỳnh , H.T. 2023. TÌNH HÌNH, ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG, CẬN LÂM SÀNG VÀ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH VIÊM TỤY CẤP DO TĂNG TRIGLYCERID. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 56 (tháng 1 2023), 115-121. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.511.