[1]
Tiền , T.H.Đ. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN VĨNH LỢI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 56 (tháng 1 2023), 107–114. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.509.