[1]
Tiền , T.H. Đăng ., Lê , T.T. , Nguyễn , V.T.G. và Nguyễn , H.T.N. 2023. NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC, THỰC HÀNH PHÒNG, CHỐNG BỆNH THỦY ĐẬU CỦA BÀ MẸ CÓ CON DƯỚI 5 TUỔI TẠI HUYỆN VĨNH LỢI TỈNH BẠC LIÊU NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 56 (tháng 1 2023), 107-114. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.509.