[1]
Giang , C.N. và Cao , T.M.T. 2023. KHẢO SÁT MỘT SỐ YẾU TỐ TIÊN LƯỢNG NẶNG ĐỢT CẤP BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH NHẬP VIỆN TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 56 (tháng 1 2023), 94-100. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.505.