[1]
Lê, V.K., Nguyễn, H. Ái U., Võ, M.T., Nguyễn, T.T.D., Nguyễn, B.C. và Trịnh, T.H.D. 2023. KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG THIẾU VI CHẤT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ SUY DINH DƯỠNG DƯỚI 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 56 (tháng 1 2023), 80-85. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.503.