[1]
Lê, V.K. và c.s. 2023. KHẢO SÁT TÌNH TRẠNG THIẾU VI CHẤT VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN Ở TRẺ SUY DINH DƯỠNG DƯỚI 5 TUỔI TẠI BỆNH VIỆN NHI ĐỒNG CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 56 (tháng 1 2023), 80–85. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.503.