[1]
Trần, T.H. và Trần, H.T.P. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN COVID-19 TẠI BỆNH VIỆN LAO VÀ BỆNH PHỔI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 56 (tháng 1 2023), 73–79. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.502.