[1]
Trần, T.T.T., Lê, Đinh M.T., Trương, P.L., Trần, T.N., Nguyễn, T.T.T., Bạch, T.D., Ngô, P.T., Lê, K.N., Nguyễn, H.T.D. và Trần, T.N.L. 2023. KHẢO SÁT KIẾN THỨC VÀ THÁI ĐỘ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ BỊ NHIỄM COVID-19 ĐƯỢC CÁCH LY TẠI NHÀ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 56 (tháng 1 2023), 29-37. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i56.496.