[1]
Vi, T. và c.s. 2022. MEDICAL STUDENT’S MENSTRUAL CYCLE: THE UNKNOWN UNKNOWNS. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 4 (tháng 10 2022), 29–35. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i4.466.