[1]
Trương, Q.P. và c.s. 2023. KIẾN THỨC VÀ HÀNH VI LIÊN QUAN ĐẾN BỆNH VIÊM GAN VI RÚT C: KHẢO SÁT TRÊN NGƯỜI DÂN TẠI TỈNH TRÀ VINH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 7–14. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.442.