[1]
Bùi, H.M. Đức, Lê, H.P., Bùi, C., Lê, M.T., Trần, M.T. và Cao, H.T. 2023. TÁC DỤNG CỦA LIỆU PHÁP MÙI HƯƠNG ĐỐI VỚI NỖI LO SỢ NHA KHOA TRÊN BỆNH NHÂN TIỂU PHẪU RĂNG KHÔN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 9-16. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.441.