[1]
Bùi, H.M.Đ. và c.s. 2023. TÁC DỤNG CỦA LIỆU PHÁP MÙI HƯƠNG ĐỐI VỚI NỖI LO SỢ NHA KHOA TRÊN BỆNH NHÂN TIỂU PHẪU RĂNG KHÔN. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 9–16. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.441.