[1]
Trịnh, Q.T. và c.s. 2023. ĐÁNH GIÁ THÁI ĐỘ, HÀNH VI VÀ CÁC YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI THỰC PHẨM CHỨC NĂNG TẠI THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022 – 2023. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 62 (tháng 7 2023), 91–97. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i62.433.