[1]
Lê , T.H.M. và Võ , T.T. 2023. ỨNG DỤNG KỸ THUẬT GAP-PCR PHÁT HIỆN ĐỘT BIẾN MẤT ĐOẠN GEN ALPHA-GLOBIN GÂY BỆNH HEMOGLOBIN H. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 94–101. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.421.