[1]
Trần , K.S. và c.s. 2023. NGHIÊN CỨU MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TĂNG HUYẾT ÁP Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI QUẬN NINH KIỀU, THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 57 (tháng 2 2023), 109–115. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2023i57.418.