[1]
Nguyễn, H.M.T., Đỗ , T.T. và Nguyễn, Q.T. 2022. ĐẶC ĐIỂM LÂM SÀNG VÀ ĐÁNH GIÁ SỰ THAY ĐỔI MÔ MỀM BẰNG KỸ THUẬT VẠT CUỘN Ở BỆNH NHÂN ĐƯỢC CẤY GHÉP IMPLANT. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 55 (tháng 12 2022), 179-185. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.402.