[1]
Huỳnh , N.T.V., Nguyễn , V.B., Phan , Đức H., Cao , V.D., Võ , Đình B., Mai , H.K., Lê , M., Phạm , H.K. và Mai , A.T. 2022. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỚM ĐIỀU TRỊ SỎI THẬN BẰNG PHẪU THUẬT TÁN SỎI QUA DA ĐƯỜNG HẦM NHỎ TẠI BIỆNH VIỆN XUYÊN Á 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 55 (tháng 12 2022), 122-130. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.390.