[1]
Dương , M.L., Bùi , Q.N., Trần , N.D., Phạm , T.T. và Trương , Q.T. 2022. MỐI LIÊN QUAN GIỮA THAY ĐỔI HPV-DNA VỚI TẾ BÀO HỌC CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ THÀNH PHỐ CẦN THƠ GIAI ĐOẠN 2013-2020 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 55 (tháng 12 2022), 102-108. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.387.