[1]
Mai , T.N.L.T. và c.s. 2022. KHẢ NĂNG HỢP LỰC CỦA CAO PHÂN ĐOẠN TRÂM TRÒN, XĂNG MÃ CÒ KE TRÊN HOẠT TÍNH KHÁNG MRSA ATCC33591. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 55 (tháng 12 2022), 66–73. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.382.