[1]
Nguyễn, T.M.T. 2023. TỔNG QUAN VỀ VAI TRÒ TRỤC NÃO – RUỘT – VI KHUẨN CHÍ TRONG RỐI LOẠN DẠ DÀY RUỘT VÀ TRẠNG THÁI TÂM THẦN KINH: TỪ LÝ THUYẾT ĐẾN THỰC HÀNH . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 54 (tháng 1 2023), 202-214. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.379.