[1]
Trần , N.H.C. và Trần , Đ.H. 2023. TƯƠNG TÁC THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN CAO TUỔI TẠI KHOA NỘI TỔNG HỢP BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 54 (tháng 1 2023), 192–202. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.378.