[1]
Nguyễn, .T.C. 2023. PHẪU THUẬT NỘI SOI TÁI TẠO DÂY CHẰNG CHÉO TRƯỚC GIAI ĐOẠN SỚM . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 54 (tháng 1 2023), 132-137. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.369.