[1]
Đàm, .Q.T. 2023. NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH BỆNH TẬT CỦA BỆNH NHÂN NỘI TRÚ TẠI BỆNH VIỆN LÊ LỢI THÀNH PHỐ VŨNG TÀU TỪ NĂM 2017 ĐẾN 2021 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 54 (tháng 1 2023), 118-124. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.367.