[1]
Trần , T.T.T. và Phạm, T.S. 2023. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SỬ DỤNG THUỐC ĐIỀU TRỊ TĂNG HUYẾT ÁP Ở THAI PHỤ TIỀN SẢN GIẬT, SẢN GIẬT TẠI BỆNH VIỆN PHỤ SẢN THÀNH PHỐ CẦN THƠ NĂM 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 54 (tháng 1 2023), 111–117. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.366.