[1]
Dương , T.T.V., Lâm , H.T., Trịnh , Q.K. và Trương , T.N.H. 2023. SỨC KHỎE TÂM THẦN Ở BỆNH NHÂN CÓ BỆNH HÔ HẤP MẠN . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 54 (tháng 1 2023), 24-31. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.351.