[1]
Trần, Q.K., Nguyễn , T.D.T., Trần , Đỗ H., Phạm , H.V., Nguyễn , V.T., Trần , X.B., Dương , Q.S. và Mattias , L. 2023. PHÁT HIỆN ĐỒNG NHIỄM VI SINH VẬT Ở TRẺ VIÊM PHỔI NẶNG MẮC PHẢI TẠI CỘNG ĐỒNG BẰNG REAL-TIME PCR . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 54 (tháng 1 2023), 17-24. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i54.350.