[1]
Lê , H.V. 2022. Nghiên cứu khả năng tái hoà nhập cộng đồng ở bệnh nhân tâm thần phân liệt tại quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ năm 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 47 (tháng 4 2022), 149–156. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.34.