[1]
Lê , T.T., Nguyễn , T.K.Q. và Chu , T.G.T. 2023. THỰC TRẠNG THỰC HÀNH LIỆU PHÁP TẬP THỞ Ở NGƯỜI BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MẠN TÍNH. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 55 (tháng 2 2023), 8-13. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i55.339.