[1]
Nguyễn, M.T. và Phạm , V.N. 2022. PHẪU THUẬT NỘI SOI ĐẶT MẢNH GHÉP HOÀN TOÀN NGOÀI PHÚC MẠC ĐIỀU TRỊ THOÁT VỊ BẸN Ở BỆNH NHÂN TRÊN 40 TUỔI NĂM 2020 – 2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 51 (tháng 9 2022), 212-221. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i51.333.