[1]
Trần , N.B.T., Phan, T.N. và Phan, T.P.L. 2022. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐIỀU TRỊ VIÊM NƯỚU BẰNG PHƯƠNG PHÁP CẠO VÔI RĂNG VÀ METROGYL DENTA Ở BỆNH NHÂN VIÊM NƯỚU CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC CẦN THƠ NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 51 (tháng 9 2022), 190-197. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i51.330.