[1]
Nguyễn, V.C. và Nguyễn, T.N.V. 2022. NGHIÊN CỨU PHƯƠNG PHÁP CHIẾT XUẤT NHÓM ACID PHENOLIC VÀ FLAVONOID TRONG LÁ CÂY MẮM ĐEN (AVICENNIA OFFICINALIS) . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 51 (tháng 9 2022), 118-126. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i51.320.