[1]
Nguyễn , V.L. , Lý , Q.H., Võ , T.H., Phạm , T.T., Nguyễn , K.N. và Hà , T.T.M. 2022. Đặc điểm lâm sàng và đánh giá kết quả điều trị sẹo quá phát bằng tiêm Triamcinolone tại Bệnh viện Trường Đại học Y Dược Cần Thơ. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 47 (tháng 4 2022), 135-141. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.32.