[1]
Võ, T.K.T. và Võ, M.P. 2022. ĐẶC ĐIỂM CÁC TÁC NHÂN GÂY NHIỄM TRÙNG HUYẾT VÀ SỰ ĐỀ KHÁNG KHÁNG SINH TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TRUNG ƯƠNG CẦN THƠ . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 51 (tháng 9 2022), 96-103. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i51.316.