[1]
Kim, T.H. và Phạm , T.T. 2022. Tỷ lệ xơ hóa gan và một số yếu tố liên quan ở sĩ quan cao cấp đến khám tại Bệnh viện Quân y 121 năm 2021-2022. Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 47 (tháng 4 2022), 128-134. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i47.31.