[1]
Trần, T.B.A. 2022. NGHIÊN CỨU TÌNH HÌNH, KIẾN THỨC, THÁI ĐỘ, THỰC HÀNH VỀ PHÒNG NGỪA LÂY NHIỄM VI RÚT VIÊM GAN B Ở PHỤ NỮ MANG THAI TẠI BỆNH VIỆN VŨNG TÀU NĂM 2021-2022 . Tạp chí Y Dược học Cần Thơ. 52 (tháng 10 2022), 231-238. DOI:https://doi.org/10.58490/ctump.2022i52.303.